Fabian van Buuren en Thomas Romville

Wij hebben Josette leren kennen als een betrokken vakvrouw die haar eigen stempel drukt op een project en zo de kwaliteit van communicatie naar een hoger plan tilt. Zij zoekt actief afstemming met de verschillende stakeholders om te borgen dat in de organisatie draagvlak ontstaat voor de aanpak. Zeker in een grote organisatie is het geen eenvoudige opgave om de verschillende belangen te verenigen. Toch is zij hier elke keer in geslaagd zonder concessies te doen aan de effectiviteit van de middelen.
Wat ook in het oog springt is dat Josette de wensen van de klant niet uit het oog verliest en niet bang is om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen als dit nodig is om tot een beter resultaat te komen. Josette is niet alleen inhoudelijk sterk maar weet ook hoe ze de bijbehorende activiteiten en processen moet organiseren. Als projectmanager was het erg prettig om samen te werken met iemand die structuur brengt in de werkzaamheden, prioriteiten stelt en strak stuurt op tijdige realisatie.