Esther Rikkengaa

Communicatie is integraal onderdeel van het primaire proces van de rijksdienst. Of het nu gaat om bijdragen aan draagvlak voor beleidsmaatregelen, het bestrijden van infectieziekten of het verbinden van belangen tussen wetenschap, burgers en beleid. Een goede strategisch communicatieadviseur is anno 2023 in staat om vanuit verschillende belangen en perspectieven, op een professionele wijze, zonder eigen oordeel, de juiste communicatiestrategieën te realiseren.

Precies dát staat centraal in de aanpak van Josette. De afgelopen jaren heeft ze zich bij het RIVM bewezen als een kei op het gebied van strategisch communicatieadvies. Josette heeft vorm en uitvoering gegeven aan de communicatie rondom infectieziektebestrijding (waaronder COVID-19). Hierbij waren belangrijke uitdagingen: het sturen op rolzuiverheid van – in ons geval – het RIVM in relatie tot departementen en andere stakeholders, en het behouden van publiekelijk vertrouwen in het afzenderschap van het RIVM. Deze fase was leerzaam en inspirerend tegelijk. Het was een genot om af en toe over de schouders van Josette mee te mogen kijken.